«TASHGIPROGOR» АЖ нинг 2022 йил учун Бизнес – режаси

Кўрсаткичлар

Бизнес режага мувофиқ прогноз кўрсаткичлари

Маҳсулотларни сотишдан соф тушум

19 550 000,00

Сотилган маҳсулотнинг умумий таннархи

9 463 800,00

Ялпи даромад

10 086 200,00

Харажатлар жами, шу жумладан:

9 580 000,00

Маъмурий харажатлар

8 080 000,00

Бошқа операцион харажатлар

1 500 000,00

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

350 000,00

Солиқ тўлагунгача фойда

856 200,00

Солиқ

128 430,00

Соф фойда

727 770,00